33. Starptautiskais tēlotājas mākslas festivāls “Krāsu māksla” “Visas mūzikas krāsas”

Krāsu mākslas festivāls ir ikgadējs pasākums, kas notiek kopš 1990. gada. To organizē Polijas Nacionālā UNESCO komisija un UNICEF Polijā. Tā mērķis ir pēc iespējas plašāka visu veidu bērnu mākslinieciskās jaunrades veicināšana. Šī gada festivāla tēma cieši saskan ar UNESCO misiju Labas gribas vēstnieks Herbijs Henkoks, uzsverot džeza humānistiskās vērtības kā svarīgu līdzekli dialogs starp cilvēkiem, cilvēktiesību ievērošanas veicināšana un sociālās diskriminācijas izskaušana.

Skolā pārrunājām mūzikas nepieciešamību cilveka ikdienā. Mūsu skolas audzēkņi iztēlojās kā viņi varētu attēlot mūziku sajūtās, emocijās, instrumentos.

15 interesantākie un neparastākie, kvalitatīvi izpildītie darbi nu ir ceļā uz Poliju, uz konkursu. Lai izdodas!

Vizuālās mākslas skolotāja Mārīte Jevstigņejeva