Labo darbu nedēļa

   

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolēnu labie darbi

1.d/4.d

Sakopa Svētes keramikas darbnīcas apkārtni.

1.c-5.c

Mācījās viens otram teikt labus vārdus.

1.b/3.b, 2.b/4.b

Apvākoja skolas grāmatas. Aizveda dārzeņus dzīvniekiem. Apciemoja Jelgavs pensionāru biedrību.

7.b, 8.b

Palīdzēja pensionārei dārza darbos.

8.c/9.c

Palīdzēja skolotājām pārvietot smagās grāmatu kastes no viena kabineta uz otru.

1.a/3.a, 2.a/4.a, 6.a, 7.a, 5.b/6.b, 9.b

Ziedoja dzīvnieku barību, segas, dvieļus un citas lietas dzīvnieku patversmei. (Jelgavas LLU).

1e.-9.e, 1.f-9.f

Sarūpēja pārtikas grozu mūsu skolas Ukraiņu civiliedzīvotājiem.

7.a, 8.a, 9.a

Palīdzēja skolas psiholoģei grīdas uzlīmju līmēšanā.

5.a/6.a

Skolēni gāja pie mazāko klašu skolēniem spēlēt spēles.

5.d, 7.d

Sakopa skolas teritoriju.