Labo darbu nedēļa

     Akcijas „Labo darbu nedēļa 2020” ietvaros mūsu skolas skolēni vēlējās iepriecināt pilsētas vientuļos pensionārus. Visiem patīk baudīt kaut ko saldu un garšīgu, tādēļ daļa skolēnu devās uz mājturības kabinetu, lai ar mīlestību izceptu gardus smilšu mīklas cepumiņus, bet daļa izpaudās krāsu pasaulē un radīja košas glezniņas.

     Skolēnu neviltotā vēlme darboties ir viens no lielākajiem ieguvumiem pašiem dāvanu gatavotājiem. Mēs augam mācoties just līdzi tiem, kam klājas grūtāk nekā mums. Katrs mīlestības darbs audzē labo. Vispirms jau labo katrā pašā.

     Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolēni savas sagatavotās dāvanas uzdāvināja Jelgavas pensionāru biedrības pārstāvjiem. Skolēniem bija iespēja klātienē sveikt dažus pensionārus, par to viņi bija priecīgi.
     Paldies Jelgavas pensionāru biedrībai par laipno uzņemšanu un atsaucību!

     Paldies pedagogiem – Mārītei Jevstigņejevai, Irinai Bistrovai, Tatjanai Silinēvičai un pedagoga palīgiem – Sigitai Miezītei, Tatjanai Famenko.