Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

     Jau otro gadu Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēku, piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra rīkotajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Skolēni apņēmušies izlasīt sešas, savai vecuma grupai atbilstošas, grāmatas.

     Janvārī, noslēdzot dalību projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”, lasīšanas eksperti aizpildīja anketas un vērtēja izlasītās grāmatas 5+ vecuma grupā piešķirot 1. vietu grāmatai “Laime ir lapsa” (Evelina Dacjūte ), 2. vietu – “Kaimiņi” (Einata Carfati) un 3. vietu grāmatai “Grāmata Benijam” (Jūdita Kopena, Marja Meijere). Gan “Kaimiņi”, gan “Grāmata Benijam” projekta ietvaros saņēma godpilnās augstākās vietas arī Latvijas mērogā.

     Šogad lasīšanas projekts tiks aizsākts oktobrī ar grāmatu “Krāsu mošķis” (Anna Ļenasa). Piedalīšanās lasīšanas projektā nav tikai iepazīšanās ar grāmatu un tās priekšā izlasīšana. Grāmatas saturs tiek pārrunāts, bet līdz nākamajai tikšanās reizei ar bibliotēku, katrs Bērnu žūrijas dalībnieks to var izlasīt vēl. Bibliotekārs izzina bērnu domas par lasīto, visi kopā piedalās grāmatas apspriešanā, tiek veidotas arī zīmējumu izstādes. Projekts norisināsies līdz nākamā gada janvārim un noslēgsies ar izlasīto grāmatu vērtēšanu un balvu pasniegšanu lasīšanas ekspertiem.

     “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. Latvijā tā veiksmīgi darbojas no 2001. gada.